Wie wij zijn

Stichting Paatu Palumeu

 Een gelukkige, bloeiende gemeenschap die kansen omarmt, de natuurlijke omgeving koestert en trots is op haar inheemse identiteit.

In het jaar 2019 is de Stichting Paatu -Palumeu in Suriname opgericht. Twee jaar later, in het jaar 2021 volgde de oprichting van  de Stichting Paatu-Palumeu Nederland.

De Stichting Paatu Palumeu kent dus twee besturen. Een bestuur gevestigd in Suriname, dat bestaat uit de inheemsen in het dorp Palumeu. Daarnaast is er een  bestuur gevestigd in Nederland. Dit bestuur is samengesteld uit mensen afkomstig uit Suriname, Columbia en Nederland die in Nederland wonen en Suriname en de inheemsen een warm hart toedragen. Dit bestuur heeft een ondersteunende functie naar het bestuur in Suriname. Door hun vestiging en inschrijving in Nederland kunnen zij aan fondsenwerving en samenwerking met relevante organisaties en personen op nationaal - en internationaal niveau doen.

Op het gebied van verdere opleidingen aan hogescholen en universiteiten op nationaal en internationaal niveau zetten zij zich in voor het verkrijgen van studiebeurzen voor hen die de capaciteiten en motivatie daarvoor hebben. Het bestuur van de Stichting Paatu- Palumeu in Nederland heeft voornamelijk een financieel-technische ondersteunende rol naar het bestuur van de stichting Paatu Palumeu en haar doelgroep, de inwoners van Palumeu.

Er bestaat een goede samenwerking en afstemming van doelen en activiteiten tussen het bestuur van de stichting Paatu Palumeu in Suriname en het bestuur van de stichting Paatu Palumeu in Nederland. De acties, projecten, trainingen scholingen en workshops die de stichting Palumeu Nederland initieert en aanpakt komen voort uit geïnventariseerde behoeften van de Palumeu gemeenschap. Samenwerking en afstemming tussen de twee besturen is voor beiden een voorwaarde om acties te ondernemen.

Bestuur Suriname

Pesiphë Padoe.

Founder of the Paatu Palumeu Foundation

IMG_20200116_101305

Kapitein Pesiphë Padoe voelde de noodzaak om de toekomst en ontwikkeling van zijn dorp Palumeu in eigen handen te nemen. De stichting Paatu Palumeu werd in 2019 opgericht teneinde projecten te realiseren en uit te voeren ten behoeve van gemeenschap in Palumeu.

De doelen van de stichting zijn om duurzame ontwikkeling te brengen voor de Wayana- en Trio-gemeenschap in Palumeu. De ontwikkeling houdt in;
onderwijs, voedselvoorziening, duurzame energie, drinkwatervoorziening, capaciteitsopbouw, kennis en educatiecentrum oprichten, interculturele en communicatie trainingen

Stichting Paatu Palumeu is de juridische en uitvoerende macht van de dorpsleiders. Ze adviseren en coördineren projecten en plannen voor de ontwikkeling en behoud van de Wayana- en Trio-gemeenschap.

Espanyo Achki

Chairman

IMG_20191220_175531 (1)

Espanyo Achki is de voorzitter van de stichting Paatu-Palumeu. De verontrustende ontwikkelingen op het gebied van milieu en het leefgebied van de inwoners van Palumeu heeft Espanyo tot actie aangezet. Hij zet zich met veel energie in voor een betere toekomst voor de bewoners van Palumeu.

Naast zijn werkzaamheden in de stichting is Espanyo ook een zeer professionele gids en neemt hij toeristen mee op avontuurlijk tochten naar onder andere het mysterieuze Kasikasima gebergte. Ook weet hij alles over de flora en fauna van dit prachtige ongerepte gebied waar de Trio en Wayana 's al vele jaren wonen.

Als voorzitter zorgt Espanyo ervoor dat verschillende projecten ten behoeve van Palumeu en haar bewoners ontwikkeld kunnen worden. Espanyo is de vertegenwoordiger van Palumeu en is de verbindende link tussen zijn gemeenschap en de verschillende organisaties.

 

Brayen Pakome

Treasurer

IMG_20200116_101533

Brayen Pakome is de penningmeester en zorgt voor de financiën van de stichting. Zijn werkzaamheden bestaan uit het beheren van de financiële administratie en fondsenwerving.

Repiejan Pakome

Secretary

IMG_20200116_101443

Repiejan Pakome is de secretaris van de stichting.  Repiejan onderhoudt de correspondentie en administratie voor de stichting Paatu-Palumeu.

Bestuur Nederland

Gustao J.F. Bijl

Voorzitter

Gustao Paatu Palumeu

Gustao is voorzitter van de stichting Paatu Palumeu Nederland.

Hij heeft een achtergrond in operationele projecten en zet zich in voor de bescherming van de natuur, rechten en het milieu van de inheemse bevolking, met name de inwoners van Palumeu.

Als ervaren foto- en videograaf is hij betrokken bij het vertellen van verhalen en het behoud van Palumeu's culturele erfgoed

 

Sandra Geneviève Deira

Penningmeester

Sandra 2

Sandra is sinds de oprichting van de stichting Paatu Palumeu Nederland naast Penningmeester ook verantwoordelijk voor fondsenwerving.

De kennis en ervaring die ze heeft opgedaan bij verschillende corporate organisaties en haar eigen bedrijf gebruikt ze voor de Paatu Palumeu stichting.

Vooral vrouwen en jongeren hebben een speciaal plekje in haar hart. De jeugd is de toekomst en door hen te helpen met een gezonde omgeving en onderwijs krijgen ze een welvarende en duurzame toekomst!

 

Gerdie Mesman

Secretaris

Gerdie Mesman

Gerdie heeft veel ervaring en is gespecialiseerd in organisatiekunde voor non-profit organisaties verder werkte zij bij een groot aantal, voornamelijk allochtone, instellingen. Opdrachtgevers waren gemeenten, provincies of het rijI. Ook is Gerdie werkzaam geweest als  opbouwwerker in de Amsterdamse stadsvernieuwing en docent. Daarnaast schreef Gerdie artikelen in vakbladen en, onder pseudoniem, columns.

Naast het genieten van haar pensioen is Gerdie betrokken bij vele maatschappelijke onderwerpen en zet ze haar kennis en ervaring in voor verschillende stichtingen.

 

 

Het leven in Palumeu

Met uw steun kunnen de bewoners van Palumeu hun doelen bereiken.

Wilt u doneren? 
Graag een mail sturen naar info@paatu-palumeu.

Scroll naar boven