ONZE DOELEN

DOELEN OP DIVERS GEBIED

Duurzame leefomgeving

24/7 Duurzame energie

Op dit moment hebben niet alle inheemse dorpen / kampen een (goed werkende) generator in hun bezit of genoeg brandstof Palumeu heeft al meer dan een jaar geen brandstof gehad). De overheid dient te zorgen voor de generator en de brandstoftoevoer maar de afgelopen 3 jaar is de overheid in gebreke gebleven.

De bewoners van Palumeu willen niet afhankelijk zijn van de overheid met betrekking tot de levering van brandstoftoevoer en de hoge kosten die met deze diensten gepaard gaan.

Gezien de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie zouden we graag zonne-energie willen hebben, indien mogelijk, gecombineerd met waterenergie.  Als we de ontwikkeling van  levensonderhoud de komende jaren willen ondersteunen, is er veel meer energie nodig. We streven naar 100% energie-autonomie. 

icon07-free-img

Voedsel bos

Duurzaam leven door bos- of een bio diverse afhankelijke gemeenschap  kan als volgt worden gemeten:
DL = B x IK x GM
Duurzaam levensonderhoud = Biodiversiteit (natuurlijk kapitaal) x Inheemse kennis (sociaal kapitaal) x gunstig milieu (zowel beleid als marketing).

Een voedselbos, ook wel een bostuin genoemd bestaat uit diverse aanplant van eetbare planten die de ecosystemen en patronen in de natuur nabootsen. Voedselbossen zijn driedimensionale ontwerpen, waarbij het leven zich in alle richtingen uitstrekt - omhoog, omlaag en naar buiten. 

Over het algemeen bevinden er zich verschillende lagen in een bostuin. Met behulp van deze lagen kunnen we meer planten in een gebied plaatsen zonder de bodemkwaliteit aan te tasten. Een voedselbos hoeft niet ieder jaar opnieuw te worden beplant. Als het eenmaal is aangelegd, is het over het algemeen erg veerkrachtig.

icon12-free-img

Schoon drink water

Water is een fundamenteel mensenrecht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is er tussen de 50 en 100 liter water per persoon per dag nodig om te drinken, koken, persoonlijke en huishoudelijke hygiëne. Vervuild water is niet alleen vies, het is dodelijk ... De Verenigde Naties beschouwt universele toegang tot schoon water als een fundamenteel mensenrecht en een essentiële stap om de levensstandaard wereldwijd te verbeteren.

De issues die we bij duurzame energie tegenkomen gelden ook voor drinkwater, niet alle dorpen hebben schoon drinkwater. Als er al drinkwater is, is het vaak niet schoon of voldoende. In Palumeu halen we onbehandeld oppervlaktewater uit de rivier en in de kampen gebruiken ze zonder enige behandeling water uit een nabijgelegen kreek. Door de uitbreiding van de (illegale) goudwinning in de omgeving van de kampen neemt de waterkwaliteit af. Water uit de rivier of kreken gebruiken is geen optie meer. We hebben schoon en voldoende drinkwater nodig voor Palumeu.

icon08-free-img

Bodem gebruik en beheer systeem

Inheemse gemeenschappen worden enorm bedreigd door de klimaatverandering - ondanks dat ze hier niet aan hebben bijgedragen. Door de inheemsen te betrekken in de klimaatproblematiek kunnen de traditionele kennis en rituelen een waardevolle aspect zijn om het klimaatprobleem aan te pakken. 

Bodemgebruik en beheer is het proces van beheer, gebruik en ontwikkeling van bodembronnen. Bodembronnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder landbouw, herbebossing, waterbeheer, bescherming van spirituele en heilige plaatsen en eco toeristische projecten. Binnen een bodem gebruik en beheersysteem kunnen we onze (traditionele) kennis en praktijken inzetten om ons grondgebied te beschermen en te behouden. We beschermen wat van ons is, met onze traditionele kennis!

 

icon09-free-img

Gemeenschappelijk afvalbeheer

De belangrijkste reden voor goed afvalbeheer is bescherming van het milieu en het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van de bewoners van Palumeu. Slecht afvalbeheer kan land- en luchtverontreiniging veroorzaken dat 
kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen bij mens en dier.

Een van de eerste stappen is creëren van bewustzijn over de risico's van vervuiling en milieuschade. De bewoners van Palumeu zijn gewend aan organisch afval, dat automatisch uit elkaar valt. Met plastic en andere niet-organische materialen zijn zijn  niet bekend en daardoor niet bewust van de gevolgen en de impact van plastic en ander niet-organisch afval op het milieu en de gevolgen van onjuiste afval verwerking. 

 

icon10-free-img

Werkgelegenheid/ Ondernemerschap

Het stimuleren en trainen van de bewoners in ondernemerschap.
Trainingen in ondernemerschap implementeren in de projecten. In het food farming projecten is een training geïntegreerd de producten naast de eigen consumptie te verkopen aan derden.
Een doel is om een winkel te openen waar Inheemse artikelen verkocht kunnen worden voor de toeristen die het resort bezoeken

image50-free-img

Beurzen voor onze jeugd

Veel van onze jongeren hebben het intellect om hoger onderwijs te volgen om in de toekomst leiders voor hun gemeenschap te worden. Maar meestal slagen ze niet als ze studeren in de stad Paramaribo. Daar zijn twee belangrijke redenen voor:

• gebrek aan steun van iemand die onze cultuur kent 
• gebrek aan financiële steun.

Elk jaar zijn er 3-5 jongeren die de mogelijkheid hebben om naar de middelbare school en zelfs verder te gaan. Een studiebeurs voor deze studenten, inclusief een huis en begeleiding is noodzakelijk.  Deze aanpak zorgt ervoor dat onze toekomstige leiders over de benodigde kennis en ervaring kunnen beschikken. 

icon17-free-img

Educatie en trainingscentrum

Onze missie is om de bewoners Palumeu te helpen bij het verbeteren van arbeidsvaardigheden, zelfvoorzienend en onafhankelijk te worden.  Het Educatie - trainingscentrum is een voorziening voor  kinderen, jongeren en volwassenen die gebruikt kan worden voor:

 • Onderwijsmogelijkheden na de basisschool bieden. Kinderen hoeven  het dorp niet te verlaten en opgenomen te worden in een pleeggezin in de stad.
 • Een plek waar jongeren getraind kunnen worden voor beroepsonderwijs zoals techniek, timmerwerk, horeca en toerisme, medische opleiding, leiderschapsontwikkeling enz. Alle cursussen en trainingen zijn in samenhang met de ontwikkeling van het duurzame ingerichte ecodorp.
 • Een onderzoekscentrum op het gebied van ecologische landbouw, visserij, pluimvee & wild en agroforestry om de druk op het bos, de bodemvruchtbaarheid en co2-uitstoot te verminderen.
 • Een plek voor wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met natuurbeschermingsorganisaties en bio instellingen. Bijvoorbeeld verzamelen en analyseren van ons landschap, waterreservoir systeem, klimaat.
 • Een historisch cultuurcentrum voor het behoud van ons erfgoed, het faciliteren van onze kennis en artefacten. Onze inheemse cultuur en taalonderwijs op school nieuw leven inblazen.  De content vergaren door thematische gegevens van de ouderlingen te vergemakkelijken en deze aan te vullen met gegevens die al zijn verzameld en gearchiveerd in voornamelijk Europese archieven.
icon05-free-img

Trainingen/cursussen

 • Nederlands leren; voor jongeren is het essentieel om Nederlands te leren zodat ze secundair onderwijs in Suriname kunnen volgen en voor volwassenen zodat ze beter kunnen communiceren met de overheid, NGO's etc.
 • Engels leren; er zijn mogelijkheden in het buitenland voor stages en capaciteitsopbouw, om daarvoor in aanmerking te komen is een goede kennis van de Engelse taal vereist.
 • Praktijk trainingen in alles wat een Wayana nodig heeft in het dagelijks leven (reparatie van een buitenboordmotor, kettingzaag, houtbewerking, elektriciteit enz.)dit zorgt voor zelfvoorziening.
 • Leiderschap en bestuur ontwikkeling voor jongeren en onze traditionele leiders zodat ze hun gemeenschappen beter kunnen leiden en besturen.
 • Ontwikkelen en verbeteren van Bestuur en leiderschapsvaardigheden  om effectiever deel te kunnen nemen aan economische kansen om het leven van hun gemeenschappen te verbeteren
 • Training in 'Westers' denken (ook actuele zaken met betrekking tot politiek, projecten etc.) Om 'Westers denken' te begrijpen en op de hoogte te zijn van wetten en andere onderwerpen die van invloed kunnen zijn op de Wayana's gemeenschap.
 • Training voor buitenstaanders over de Wayana gebruiken, gewoonten en ons FPIC / engagement-protocol.
icon16-free-img-1

Eco toerisme

 • Het ontwikkelen en bieden van ecotoerisme waarbij het milieu beschermd blijft en het welzijn van de plaatselijke bevolking ondersteund wordt, culturele vorming en bemiddeling omvat.

  Voorwaarde is dat de sociale en ecologische impact zo klein mogelijk wordt gehouden maar dat er ook actief wordt bijgedragen tot het behoud van het natuurlijk erfgoed, waaronder voornamelijk de biodiversiteit.

 • De faciliteiten zijn: eco camping en lodges. Er worden retreats, tours en workshops aangeboden waarbij men meegenomen wordt door de plaatselijke gidsen en facilitators om de ontmoeting met mens en de natuur te bewerkstelligen.

Onze projecten

andreas-gucklhorn-7razCd-RUGs-unsplash (1)

Dit project start Q1 2020

Zonne-energie

IMG_20180219_105802 (2) (2)

Q2, Q3 2020 

Educatie: Nederlands and Engelse lessen

Educatie

Help ons om Palumeu te helpen met hun doelen!

Duurzame leefomgeving

Gezonde voeding

Goed onderwijs

Persoonlijke ontwikkeling

Praktische technische trainingen

Medische en Maatschappelijke Gezondsheidszorg

Scroll naar boven